Verzamelen en organiseren voor studenten

Via de databanken kan je een e-mailalert of RSS feed instellen die je op basis van je zoekstrategie periodiek informeert over nieuwe artikels over je onderwerp. Raadpleeg hiervoor de rubriek Meldingen van je zoekvraag op de informatiefiches van de databank van interesse (bijv. EmbaseGoogle ScholarPubMedScopusWeb of Science).

Indien je interesse hebt in de recentste publicaties van een specifiek tijdschrift, kan je via de website van JournalsTOCs een inhoudstabel van een tijdschrift via e-mail ontvangen. Je kan hiervoor gratis registreren.

In een systematische review wordt – uitgaande van een (onderzoeks)vraag – op systematische wijze gezocht naar originele studies die een antwoord kunnen geven op deze vraag. Hierbij worden de geraadpleegde databanken en de gebruikte analysemethoden vermeld. De gevonden resultaten en achtergrondkenmerken van de individuele studies worden op een expliciete wijze beoordeeld en geanalyseerd.* De standaarden opgesteld door The Cochrane Collaboration en beschreven in het Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions worden algemeen beschouwd als de gouden standaard wat betreft het maken van een systematische review. Heel wat organisaties, zoals bijv. The BEME Collaboration, nemen deze methodologie over. Bekijk hier een video van de Cochrane Collaboration die kort schetst wat een systematische review is.

Vul onze vragenlijst in voor advies en ondersteuning over alle aspecten van het maken van een systematische review nl. het schrijven, registreren en/of publiceren van je protocol, de literatuurzoektocht, de selectie van je studies, de extractie en management van je data, de kwaliteitsbeoordeling, de datasynthese en het schrijven van je publicatie.

* Bron: Van Driel M. Verklarende woordenlijst voor evidence-based medicine. 2de herziene druk. Gent: Minerva, 2003. online beschikbaar.

Bij het verzamelen van data – en ook verder gedurende het volledige proces van je onderzoek – is het essentieel dat ethische maatstaven gerespecteerd worden. Sommige worden door de wet opgelegd, andere zijn algemeen aanvaard in de (internationale) wetenschappelijke praktijk. Op Europees en nationaal niveau is wetgeving van kracht met betrekking tot wetenschappelijke experimenten met mensen, menselijk materiaal en dieren, en vaak ook met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek met een ruimere impact op de mens en zijn omgeving.

Voor meer informatie over ethische aspecten van humane studies kan je terecht bij de Commissie voor Medische Ethiek en Hiruz. Hier vind je onder meer richtlijnen per type onderzoek, nl. academisch of door de industrie gefinancierd onderzoek. Een academisch onderzoek omvat een interventioneel onderzoek, een retrospectief onderzoek, een prospectief onderzoek en een onderzoek in het kader van een scriptie of Z-lijn.

De commissies adviseren onder andere over een Informed Consent, dat in de eerste plaats tot doel heeft de deelnemer aan de studie op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze te informeren over het onderzoek en de nazorg. Via de ondertekening van de Informed Consent geeft de deelnemer zijn/haar toestemming tot deelname aan het onderzoek.

Ook kan je er advies inwinnen over een Trusted Third Party (TTP of onafhankelijke derde), een instantie die broncode, datacertificaten en sleutels voor derden in bewaring neemt. In België is dit het eHealth-platform van de Federale Overheid. Codering en anonimisering zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden omgezet naar gecodeerde of anonieme gegevens waaruit de identiteit van deelnemers niet rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden afgeleid. Meer informatie vind je op de website van de Federale Overheid.

Voor informatie over ethische aspecten van experimenten met dieren kan je terecht bij de Ethische Commissie Dierproeven.

Referentiesoftware (zoals EndNote) helpt je bij het opbouwen, beheren en gebruiken van een persoonlijke database met bibliografische referenties. Vanuit databanken zoals PubMed, Embase, Scopus, Web of Science en de catalogus van de Universiteitsbibliotheek kan je op eenvoudige wijze referenties en full text-artikels importeren. Tijdens het schrijven van je tekst kan je op die manier literatuurverwijzingen en -lijsten opnemen (Cite While You Write). Via het Athena-platform is de EndNote Desktop-versie ter beschikking die talloze functionaliteiten voor het verzamelen en beheren van referenties biedt.

Navigeer naar Verwerken > Citeren en Refereren voor meer informatie en antwoord op volgende vragen:

  • Wat is het verschil tussen de referentiesoftwarepakketten EndNote, EndNote Web, Medeley, ReadCube en Zotero?
  • Wat is nieuw bij EndNote X8 in vergelijking met vroegere versies?
  • Waarom en hoe een Reference Manager Database omzetten naar een EndNote library?
  • Op welke manier deel ik referenties met een collega-onderzoeker?
  • Waar en wanneer kan ik een EndNote informatiesessie / workshop volgen?

Wens je meer informatie of heb je nog vragen dan kan je terecht bij onze informatiedeskundige Heidi Buysse of informatiemedewerker Muguet Koobasi.

Heb je een vraag in het kader van je literatuuronderzoek of bij het zoeken, verwerken of publiceren van literatuur/data?
Vul dan ons formulier in met aanvullende info zodat wij een duidelijk beeld hebben van je vraag. Je kan ons ook bereiken via kcgg@ugent.be.