Hoe publiceren?

Het publiceren van een wetenschappelijk artikel is een lang en arbeidsintensief proces. Hieronder vind je enkele tips en tricks om het publicatieproces te optimaliseren.

ISBN staat voor International Standard Book Number. Het is een wereldwijd gebruikte standaard voor de unieke identificatie van boeken. Het doel van het ISBN is om elke titel die een uitgever publiceert snel en eenvoudig terug te vinden in databanken.
Een ISBN-nummer is wettelijk niet verplicht, maar wordt aangeraden indien je je publicatie via het commercieel circuit wil verdelen.

Voor het publiceren van een artikel in een tijdschrift is een ISBN-nummer niet nodig. Elk tijdschrift heeft immers een ISSN-nummer (International Standard Serial Number).

Voor een doctoraatproefschrift kan een ISBN-nummer aangevraagd worden. Doe dit niet indien het doctoraatproefschrift confidentiële informatie bevat. Noch de faculteit, noch de universiteit heeft een uitgeversprefix dat in het ISBN-nummer opgenomen moet worden. Informeer de drukker dat het ISBN vermeld moet worden op de rugzijde van het titelblad en op de achterzijde van het doctoraatproefschrift.

Een ISBN vraag je aan via boekenbank.be.

Bij de keuze van een tijdschrift voor je publicatie kunnen verschillende factoren een rol spelen. Hier vind je een overzicht van nuttige tools en bronnen die je helpen bij de selectie.

Factoren die een rol (kunnen) spelen bij de keuze van het tijdschrift Tools en bronnen
Inhoud
Impactfactor van het tijdschrift Journal Citation Reports
Open Access Directory of Open Access Journals
Tip: Ga zeker ook na of de financieringsinstantie Open Access-verplichtingen oplegt
Duur van het reviewproces SciRev
Betrouwbaarheid tijdschrift Tips in de (onder)zoektip “Kwaliteit van een wetenschappelijk tijdschrift beoordelen”
Interesse tijdschrift Scopus: via Analyze search results kan je (bij Source) een overzicht krijgen van tijdschriften die reeds over je onderzoeksvraag gepubliceerd hebben.
Kostprijs (voor het peer review-proces, productiekosten, het publiek toegankelijk maken, enz.) Bepaalde uitgeverijen van tijdschriften hanteren een businessmodel waarbij een bijdrage van de auteur wordt gevraagd (een APC – Article Processing Charge, author fee – publication fee) waardoor de artikels in Open Access voor iedereen beschikbaar zijn en er dus geen abonnement moet worden genomen op deze tijdschriften.

TIP: UGent-auteurs krijgen een korting van 15% op de APC wanneer ze publiceren in een BioMed Central, Chemistry Central of SpringerOpen journal. Voor meer informatie, raadpleeg de UGent-informatiepagina hierover.

Internationale Reporting Guidelines geven een overzicht van criteria waar een artikel bij voorkeur aan voldoet om transparantie van rapportering te bevorderen en Reporting Bias te vermijden.

Studietype Reporting guideline
Cohort, case-control en cross-sectionale studie STROBE statement
Case reports CARE
Health Economic Evaluations CHEERS
Proefdieronderzoek (pre-klinisch) ARRIVE
Qualitative research SRQR
RCT CONSORT statement
Richtlijnen AGREE
Study protocols SPIRIT
Systematische review (en meta-analyse) PRISMA statement, checklist en flow diagram

PRISMA-P (PRISMA for protocols)

PRISMA-A (PRISMA for abstract)

Meer richtlijnen voor Health Research op www.equator-network.org

Slechts binnen een aantal disciplines is het klassieke publicatiemodel van één auteur nog steeds dominant. De meeste andere disciplines publiceren nagenoeg altijd met meerdere auteurs; gaande van beperkt partnerschap bijv. doctoraatsstudent en promotor(en), tot het publiceren in grote(re) groepen bijv. bij samenwerking in grote internationale consortia.

Welke verantwoordelijkheden het auteurschap met zich meebrengt, leest u hier. Het platform (Onder)zoektips van UGent lijst 10 best practices op.

De International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) vaardigde aanbevelingen uit voor de rol van (co-)auteurs en contributors.

Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs bepaalt na analyse op basis van de taalkundige kwaliteit, technische moeilijkheidsgraad en omvang of je tekst / artikel in aanmerking komt voor proofreading. Vervolgens wordt een bestek opgemaakt waarin de prijs en leveringstermijn worden bepaald. Zie hier voor meer informatie (contact, werkwijze, voorbeelden en reacties).

De vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie biedt proofreading en vertaalopdrachten tegen een billijke vergoeding aan derden aan. Zie hier voor meer informatie over deze dienstverlening.

Bepaalde financieringsinstanties verplichten de registratie van een protocol (bijv. National Institute for Health Research (NIHR) en Canadian Institutes of Health Research (CIHR).

Het registreren van je protocol promoot transparantie, helpt mogelijke bias te verminderen en helpt onnodig dubbel review werk te vermijden.*

Je kan je protocol registreren bij:

 

* Stewart L, Moher D, Shekelle P. Why prospective registration of systematic reviews makes sense. Syst Rev. 2012;1:7.

Heb je een vraag in het kader van je literatuuronderzoek of bij het zoeken, verwerken of publiceren van literatuur/data?
Vul dan ons formulier in met aanvullende info zodat wij een duidelijk beeld hebben van je vraag. Je kan ons ook bereiken via kcgg@ugent.be.