Impact & visibiliteit

Bibliometrie is het meten van onderzoeksoutput op basis van indicatoren zoals het aantal publicaties en citaties. Bibliometrische parameters worden aanzien als traditionele maten van impact en staan ter discussie omdat ze bijv. niets zeggen over de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. Alternatieve maten (ook wel Altmetrics of Alternative Assessment Metrics) zijn nieuwe parameters als maat voor het ‘gebruik’ van publicaties (bijv. het aantal downloads, bespreking van artikels in de sociale media, gebruik in Wikipediapagina’s en blogs).

De citatiegegevens van je artikel vind je in Web of Science, Google Scholar en Scopus. Houd er rekening mee dat de citatiegegevens naargelang de databank verschillend (kunnen) zijn omdat ze berekend worden op basis van de inhoud van die welbepaalde databank.

Voor meer informatie over de databanken raadpleeg je de informatiefiches van Web of Science, Google Scholar en Scopus.

De impactfactor van een tijdschrift kan je opzoeken in de Journal Citation Reports in Web of Science. Als klassieke bibliometrische parameter staat de impactfactor ter discussie aangezien het geen waardemeter is van inhoudelijke kwaliteit. Echter, deze maat wordt nog steeds gebruikt door onderzoekers, beleidsmakers, financieringsinstanties en bibliotheken voor onder andere benchmarking, samenwerking en het identificeren van tendensen.

UGent heeft een licentie voor Altmetric Explorer for Institutions. Via deze online tracking tool voor research output verzamel je parameters zoals het aantal tweets, shares en lezers van je artikel.

Meer informatie over Altmetric(s) en hoe je er toegang tot krijgt, lees je hier.

Parameter Op niveau van… Betekenis Berekening Mogelijke bron
Impactfactor (IF) Tijdschrift Zichtbaarheidsfactor van een tijdschrift binnen een bepaalde discipline Gemiddeld aantal keren dat artikels van de voorbije twee jaren werden geciteerd in het desbetreffende jaar Web of Science (Journal Citation Reports)
CiteScore Tijdschrift Zichtbaarheidsfactor van een tijdschrift binnen een bepaalde discipline Gemiddeld aantal keren dat artikels van de voorbije drie jaren werden geciteerd in het desbetreffende jaar Scopus
CiteScoreTracker Tijdschrift Zichtbaarheidsfactor van een tijdschrift binnen een bepaalde discipline Gemiddeld aantal keren dat artikels van het huidige jaar werden geciteerd.
Krijgt maandelijks een update.
Scopus
Cited half-life Tijdschrift Maat voor de actualiteitswaarde van een tijdschrift Met andere woorden:
Wat is de huidige interesse in het tijdschrift?
Hoeveel publicatiejaren moet men vanaf het betreffende jaartal teruggaan om 50% van alle citaties naar het tijdschrift te bekomen? Web of Science (Journal Citation Reports)
Citing half-life Tijdschrift Maat voor het innoverend karakter van een tijdschrift Hoeveel publicatiejaren moet men vanaf het betreffende jaartal teruggaan om 50% van alle referenties van het tijdschrift te bekomen? Web of Science (Journal Citation Reports)
SJR (SCImago Journal Rank) Tijdschrift Maat voor het prestige van een tijdschrift Elke citatie krijgt een eigen gewicht, zoals bij het algoritme dat Google gebruikt om zoekresultaten te rangschikken. Door de score van een tijdschrift over alle citaties van het desbetreffende jaar gelijk te verdelen, wordt het gebruikelijk aantal citaties per discipline, dat onderling sterk kan verschillen, gecorrigeerd. Scopus
SNIP (Source Normalized Impact per Paper) Tijdschrift Maat voor de impact van een tijdschrift binnen een bepaalde discipline. Vergemakkelijkt het vergelijken van tijdschriften uit verschillende disciplines. Karakteristieken van citerende artikels uit dezelfde discipline: frequentie, snelheid, dekkingsgraad van de gebruikte databank. Gemiddeld aantal citaties wordt tegenover het potentieel gezet. Scopus
Immediacy index Tijdschrift Maat voor de snelheid waarmee men reageert op artikels in het tijdschrift Aantal citaties in jaar x naar artikels in jaar x, gedeeld door totaal aantal artikels in het tijdschrift in jaar x (geeft je de Immediacy Index van jaar x) Web of Science (Journal Citation Reports)
Citatie-index Artikel Zichtbaarheidsfactor van een artikel binnen een bepaalde discipline Aantal citaties van een artikel (totaal of per tijdsperiode) Web of Science, Google Scholar, Scopus, uitgever bijv. PLOS
Gebruiksgegevens Artikel Bijv. aantal downloads Uitgever bijv. PLOS
Altmetrics Artikel Delen, vermelden op
• Sociale media: Twitter, Facebook, enz.
• Netwerken: Mendeley, ResearchGate, enz.
• Wikipedia
UGent heeft een licentie voor Altmetric Explorer for Institutions (meer info lees je hier).
Andere: Altmetric.com, Scopus, uitgever bijv. PLOS
Hirsch factor of h-index Auteur Carrière-index Het cijfer ‘n’ geeft aan dat ‘n’ wetenschappelijke artikels minimaal ‘n’ citaties hebben = aantal artikels waarvan het aantal citaties groter is dan hun volgnummer Web of Science, Google Scholar, Scopus

Meer informatie vind je in de informatiefiches over Web of Science en Scopus.

Er bestaat ondertussen een hele waaier aan identificatiesystemen, bijv. Scopus ID, ResearcherID, arXiv Author ID, RePec Author Service, PubMed Author ID, Google Scholar Profiles, Microsoft academic research ID, AuthorClaim, JISC Names, Mendeley Profile, ResearchGate Profile, Figshare profile etc. Het is in deze context dat ORCID zich positioneert als overkoepelende, ‘neutrale’ speler. ORCID is een community-gedreven organisatie en een non-profitinitiatief dat ontstaan is in de onderzoekswereld, gericht op het uniek en persistent identificeren van onderzoekers en auteurs.

UGent heeft gekozen voor de Create & Connect-benadering met Trusted Party Licentie: onderzoekers registreren zelf hun ORCID-ID. Dit stelt de universiteit in staat deze ORCID-profielen te lezen en bepaalde informatie te integreren in Biblio (bijv. ORCID-nummer en korte bio).

Lees hier meer over de voordelen en ORCID aan de UGent.

Heb je een vraag in het kader van je literatuuronderzoek of bij het zoeken, verwerken of publiceren van literatuur/data?
Vul dan ons formulier in met aanvullende info zodat wij een duidelijk beeld hebben van je vraag. Je kan ons ook bereiken via kcgg@ugent.be.