Auteursrecht

Als student of onderzoeker krijg je te maken met auteursrecht. Niemand kan het werk van anderen zomaar gebruiken. Anderen mogen jouw werk evenmin zonder meer aanwenden. Toestemming van de auteur is vereist. Het Belgisch auteursrecht wordt geregeld in het Wetboek van Economisch Recht, boek XI, titel 5, hoofdstuk 2.

 • Auteursrecht is niet van toepassing op een idee, methode of concept. Enkel een concrete vorm is beschermd.
 • Het werk is origineel. De auteur heeft creatieve of subjectieve keuzes gemaakt. De eigen inbreng van de auteur is duidelijk.
 • Auteursrecht geldt tot 70 jaar na het overlijden van de auteur.
 • Er moet geen formaliteit vervuld worden om van deze bescherming te genieten.

Morele rechten zijn nauw verbonden aan de persoon van de auteur en niet overdraagbaar. De auteur kan wel afstand doen van de uitoefening van deze rechten.

 • Divulgatierecht: kiezen wanneer het werk klaar is om bekend te maken (of net niet).
 • Vaderschapsrecht: kiezen voor de vermelding van de eigen naam of voor een pseudoniem.
 • Integriteitsrecht: verzet mogelijk tegen elke wijziging in het werk die de reputatie van de auteur kan schaden.

Vermogensrechten laten de auteur toe zijn werk te exploiteren. De auteur kan ze zelf behouden, maar ook afstaan (eigendom) of in licentie (gebruik) geven. De overdracht moet schriftelijk gebeuren.

 • Reproductierecht
 • Verhuur- en uitleenrecht
 • Distributierecht
 • Recht tot mededeling aan het publiek

Een uitzondering op het laten gelden van auteursrecht is van toepassing op onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De Universiteitsbibliotheek ontsluit binnen een gesloten netwerk de full text van scripties van studenten en publicaties van onderzoekers van UGent. Je krijgt volledige toegang tot deze teksten door bij het online zoeken in de catalogus in te loggen met je UGent-account of door de catalogus in de gebouwen van één van de bibliotheken te consulteren.

Hieronder vind je enkele tips voor studenten enerzijds en onderzoekers anderzijds.

Heb je een vraag in het kader van je literatuuronderzoek of bij het zoeken, verwerken of publiceren van literatuur/data?
Vul dan ons formulier in met aanvullende info zodat wij een duidelijk beeld hebben van je vraag. Je kan ons ook bereiken via kcgg@ugent.be.

Enkele nuttige links