Google Scholar

Google Scholar is een gratis multidisciplinaire zoekmachine voor wetenschappelijke artikels (en in mindere mate boeken). Google Scholar is vrij toegankelijk, ook buiten het UGent-netwerk. Voor het afhalen van de full tekst (via de knop Fulltext@UGent), dien je echter via het UGent-netwerk te zoeken.

Waarom zoeken in Google Scholar?

 • Artikels van wetenschappelijke tijdschriftuitgeverijen die Google toestaan hun tijdschriften doorzoekbaar te maken
 • Boeken die ook via Google Books te vinden zijn, aangevuld met door Google gescande boeken
 • Teksten die op basis van inhoud en structuur zeer waarschijnlijk wetenschappelijk zijn
 • Items uit de literatuurlijst van publicaties in Google Scholar. Deze worden aangeduid via [CITATION] (deze optie kan je uitvinken aan de linkerzijde van de resultatenpagina)
 • Artikels en boeken in Biblio (en andere institutionele repositories)
 • Patenten van patentbureaus die Google toestaan ze doorzoekbaar te maken (deze optie kan je uitvinken aan de linkerzijde van de resultatenpagina)
 • Google Scholar is onduidelijk over welke bronnen opgenomen zijn. Bij Web of Science en Scopus wordt de selectie van de peer-reviewed tijdschriften door een onafhankelijk expertenpanel gemaakt.
 • In Google Scholar kan je beperkt sorteren en filteren. Web of Science en Scopus zetten meer gedetailleerde metadata in om je zoekresultaten te rangschikken en te verfijnen.

Google Scholar doorzoekt van de meeste artikels de volledige tekst en kent een ranking toe die zowel relevantie als aantal citaties ‘weegt’. Als er Relevance Ranking wordt toegepast, staan die resultaten bovenaan die het sterkst overeenkomen met jouw zoekvraag (en eventueel ingestelde filters op bijvoorbeeld datum of documenttype). Voor het bepalen van de overeenkomst van een artikel, boek, etc. met je zoekvraag wordt door Google Scholar gekeken naar:

 • het aantal keren dat je zoektermen in het artikel, boek, etc. voorkomen
 • de plaats in de tekst waar je zoektermen voorkomen (titel, bovenin of onderin)
 • de mate waarin je zoektermen vaker voorkomen in het bewuste artikel, boek etc. dan gemiddeld in alle door de zoekmachine doorzochte artikels/boeken

Dit heeft als implicatie dat recente artikels vaak niet bij de bovenste resultaten staan. Ben je op zoek naar heel recent werk, dan kan je via de filters een beperking tot de laatste jaren instellen. Anderzijds kunnen minder recente artikels maar mét een hoog aantal citaties – die om die reden hoog in je resultaten eindigen – ook relevant zijn voor het vervolg van je zoekproces (o.a. verfijning zoekvraag, vinden van indextermen zoals MeSH in PubMed/MEDLINE en Emtree in Embase).

 • Geciteerd door/cited by: het aantal artikels en boeken dat verwijst naar deze publicatie. Via deze link kan je citatiegericht zoeken en krijg je verwante en meer recente informatie.
 • Verwante artikels/Related articles: artikels waarvan de lijst met de literatuurverwijzingen sterk lijkt op die van deze publicatie. Soms vind je via deze link artikels die je met je eigen zoekactie niet had gevonden, maar die wel relevant zijn voor je onderwerp.
 • Import into EndNote: deze link zie je alleen als je in de Voorkeuren/Preferences (onder het tandwieltje) hebt aangegeven dat je een van deze tools gebruikt om je literatuur te beheren. Je kan er de gegevens van de publicatie in deze programma’s mee opslaan.
 • Fulltext@UGent: deze link zie je alleen als je Google Scholar benadert via de website van de Universiteitsbibliotheek of het KCGG-portaal. De links leiden naar een overzicht van de manieren waarop deze publicatie via het UGent-netwerk beschikbaar is.

Je zoekterm(en) worden ook gezocht in de full text van artikels.

Hoe zoeken in Google Scholar?

Via het driehoekje kan je de optie Advanced Search selecteren. Je kan er specifiek zoeken op auteursnaam, tijdschrift, publicatiejaar, publicatietype (artikel vs. boek). Bovendien kan je opgeven of de woorden overal in het artikel of uitsluitend in de titel van het artikel mogen voorkomen.

 • Zet je zoekvraag tussen dubbele aanhalingstekens, dan zoekt Google Scholar naar exact dezelfde woordcombinatie.
 • Met een sterretje (*) maak je een zogenaamde wildcard in je zoekopdracht. Op de plaats van het sterretje komt het woord (of de woorden) die (dat) je niet weet.
 • Google Scholar bevat ook verwijzingen naar nieuwe artikels, maar door de manier van sorteren, die mede is gebaseerd op het aantal verwijzingen naar de artikels, staan de nieuwste artikels meestal niet bovenaan. Je kan hier wat aan doen door:
  • te filteren op jaar met de knoppen in het linkermenu
  • te sorteren op datum waarop Google het artikel heeft gevonden, ook via het linkermenu; dit werkt alleen voor het afgelopen jaar.

Met Google Scholar Alerts kun je op de hoogte blijven van nieuwe artikels over je onderwerp. Je moet er een Google account voor aanmaken. Het werkt vooral goed als je een echt selectieve zoekvraag formuleert, zodat je niet wordt overladen. De resultaten zijn op de site te zien, maar kunnen ook naar je mailadres gestuurd worden.

Koppeling met EndNote

Eén van de links onder de resultaten is Import into EndNote, waarmee je per referentie (en dus niet voor meerdere referenties tegelijk) het resultaat kan exporteren naar je EndNote library. Deze directe link zie je alleen als je in de Voorkeuren/Preferences (onder het tandwieltje) hebt aangegeven dat je deze software gebruikt om je literatuur te beheren.

Bijkomende informatie / opleidingen georganiseerd door het KCGG

Bekijk een tutorial op de website van de Universiteitsbibliotheek of contacteer het KCGG met al je vragen over Google Scholar.

Een overzicht van de geplande opleidingen over Google Scholar vind je hier. Staat er op korte termijn geen opleiding gepland of heb je interesse in een opleiding op maat? Contacteer dan het KCGG.

Deel deze informatiefiche via sociale media!