Verzamelen & organiseren

Op de hoogte blijven van recente wetenschappelijke bevindingen over je studie- of onderzoeksdomein en -data, is vaak geen evidentie. Een goede organisatie van je informatie zorgt ervoor dat beoordelen, schrijven en citeren en refereren vlot verloopt. Samen met het rekening houden met ethische aspecten bij humane studies en dierproeven behoort dit tot een goede studie- en onderzoekspraktijk.

Hieronder vind je enkele tips voor studenten enerzijds en onderzoekers anderzijds.

STUDENTEN
studenten
ONDERZOEKERS
onderzoekers