Collectiebeleid

Het aankoopbeleid van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent is gericht op een digitale collectie, waarbij de bronnen thuis kunnen geraadpleegd worden.

Het beleid rond de aankopen van boeken en tijdschriften is verschillend door de specifieke doelgroepen die het KCGG hier voor ogen heeft. Voor meer details zie per onderdeel welke aankopen in aanmerking komen.

De aankoop van de boeken is voornamelijk gebaseerd op de noden binnen het onderwijs en gebeurt in samenspraak met de verantwoordelijken van de verschillende curricula. Er worden geen boeken aangekocht in het kader van masterscripties, doctoraten, onderzoeksprojecten of onderzoek in het algemeen.

Wanneer er geen digitale versie kan aangekocht worden, zal er 1 exemplaar op papier in het kenniscentrum voorzien worden. Deze opleidingsboeken kunnen echter enkel ter plaatste geconsulteerd worden.

Er wordt naast individuele boeken ook geïnvesteerd in e-boek platformen die een ruimer assortiment van interactieve opleidingsboeken aanbieden.

De selectie van tijdschriften en databanken is gericht op de noden van de onderzoekers en de artsen en gebeurt op basis van een rondvraag. Elk jaar krijgen de vakgroepvoorzitters van de faculteiten “Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen” en “Farmaceutische Wetenschappen” én de diensthoofden van het Universitair Ziekenhuis Gent, de vraag om hun “Top 10” van belangrijkste tijdschriften en/of databanken door te sturen. Deze lijst is enkel richtinggevend en waarbij geen garantie kan gegeven worden dat deze tijdschriften / databanken allemaal aangekocht worden.

Het KCGG voorziet tevens een aantal basistijdschriften en databanken die sowieso in de basiscollectie worden opgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: “Nature Medicine”, “British Medical Journal”, “New England Journal of Medicine”,” UptoDate” en “Embase”.

Het KCGG heeft een procedure uitgewerkt om na te gaan welke tijdschriften / databanken in aanmerking komen om aangekocht te worden. Deze procedure wordt in het kader van vernieuwingen van abonnementen, jaarlijks herhaald:

  1. Eerst wordt gekeken naar de “Top 10” rondvraag van de bestaande abonnementen, zodanig dat deze abonnementen eerst verlengd worden.
  1. Vervolgens wordt nagegaan welke tijdschriften in consortia of pakket deals zitten. Dit is bijvoorbeeld het geval voor titels van Elsevier, Wiley, Springer en Mary Ann Liebert.
  1. Vervolgens worden de gebruikersstatistieken van de bestaande collectie opgevraagd. Veel tijdschriften worden niet specifiek in de “Top 10” gevraagd , maar wel heel goed gebruikt, met downloads onder €1/download. Deze tijdschriften wil het Kenniscentrum dan ook in de collectie behouden. Omgekeerd zijn er tijdschriften die te weinig worden gebruikt en een te hoge prijs per download hebben. Hier wordt wel rekening gehouden met het feit of het over een tijdschrift voor een klein of groot vakgebied gaat en ook met de eventuele hoge basis aankoopprijs van een tijdschrift.
  1. Titels waarvoor er nog geen 100 downloads per jaar zijn en die niet in de Top 10 selectie voor abonnementen werden opgenomen, worden niet verder verlengd.
  1. Nieuwe titels kunnen enkel toegevoegd worden als deze deel uitmaken van een pakket of een consortium. Er is geen budget over om losstaande nieuwe titels aan te kopen.
  1. Voor bepaalde abonnementen wordt er ook gekeken of andere faculteiten deze al betalen en/of er mogelijkheden zijn om deze met de verschillende faculteiten samen aan te kopen. Zo is er bijvoorbeeld de toegang tot alle tijdschriften van de uitgever Karger.

Elk jaar opnieuw worden de collecties in vraag gesteld en statistisch geanalyseerd. Onderhandelingen met uitgevers (prijsstijgingen, consortia, pakketdeals) gaan mee bepalen wat de mogelijkheden zijn.

Wat gebeurt er met boeken die niet meer bruikbaar zijn?

Bij vragen rond collectiebeleid kan u contact opnemen met het KCGG via het emailadres: subscriptions.kcgg@ugent.be