Collecties en documentlevering (IBL)

UGent-collectie: boeken

Via de catalogus van UGent krijg je een overzicht van alle aanwezige materialen, zowel op papier als digitaal.

Boeken kunnen gezocht worden door vb. titel en/of auteur(s) in te voeren in de zoekbalk. Op de resultatenpagina zie je of een titel online (knop ‘bekijk online’) of fysiek (knop ‘dienstverlening’) aanwezig is, of beide. Indien fysiek aanwezig, kan je via ‘dienstverlening’ nagaan in welke bibliotheek het boek zich bevindt. Hierbij staat ook informatie in verband met uitlenen of boeken ter plekke raadplegen.

Indien een boek online beschikbaar is, kan je dit via het UGent-netwerk bekijken: ofwel op een vaste computer in een UGent-bibliotheek, ofwel op je eigen computer. Wanneer je via een eigen computer surft, open je een webbrowser in Athena (inloggen met UGent-account) en zoek je in de catalogus het gewenste boek op. Aangezien je via deze weg verbonden bent met het UGent-netwerk, kan je het boek online raadplegen.

Om na te gaan of een boek geconsulteerd of uitgeleend kan worden, kijk je na het opzoeken in de catalogus bij ‘dienstverlening’ wat de mogelijkheden zijn. Hier staat ook een reservatieknop (of knoppen) al naargelang wat mogelijk is.

De leentermijn bedraagt voor studenten 4 weken en voor UZ- en UGent-personeel 8 weken.
Een overzicht van je huidige ontleningen en verlengen opvragen, is mogelijk via https://lib.ugent.be/nl/loans.

Bibliotheeknetwerkreglement

UGent-collectie: artikels en tijdschriften

Je kan meer info vinden over het zoeken naar artikels en tijdschriften binnen UGent-collecties via https://lib.ugent.be/nl/info/articles

Een overzicht van veelgebruikte databanken voor de faculteiten ‘Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen’ en ‘Farmaceutische wetenschappen’ vind je hier: https://www.kcgg.ugent.be/zoeken/databanken/ .

Om via een databank na te gaan of de full text van een artikel aanwezig is binnen UGent (online of in print), open je een webbrowser via Athena en open je vervolgens de databank met een link via https://lib.ugent.be/nl/databases of https://www.kcgg.ugent.be/zoeken/databanken/. Op deze manier ben je verbonden met het UGent-netwerk en kan er via de databanken nagekeken worden of de full text beschikbaar is. Je vindt in de databank bij de beschrijving van het artikel een sfx-knop of een andere link om dit na te gaan. Meer info in verband met SFX vind je hier.

Voorbeelden:

Vervolgens verschijnt een link naar de online full text indien dit online beschikbaar is via UGent of de mogelijkheid om een scanaanvraag in te dienen indien dit in print aanwezig is.

Indien het artikel niet opgenomen is in een databank, zoek je via de catalogus het tijdschrift op waarin dit artikel staat. Vervolgens zie je of dit tijdschrift aanwezig is binnen UGent, online of in print, en welke jaargangen.

Wanneer het artikel niet aanwezig is binnen UGent, kan je een IBL aanvraag plaatsen, zie rubriek ‘Boek of artikel niet aanwezig binnen UGent > Interbibliothecair leenverkeer (IBL)’

Boek of artikel niet aanwezig binnen UGent > Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

In het geval dat een boek, een hoofdstuk uit een boek of een artikel waarnaar je op zoek bent niet aanwezig is binnen UGent, kan je een interbibliothecaire aanvraag plaatsen. Het document wordt dan door ons in een netwerk van bibliotheken in binnen- of buitenland gezocht. Opgelet: dit is een betalende dienstverlening (meer informatie, link naar aanvraagformulier en tarieven).

Via de catalogus van UGent, is er een toegang tot verschillende databanken waarin je artikels kan opzoeken.

Een overzicht van veelgebruikte databanken voor de faculteiten ‘Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen’ en ‘Farmaceutische wetenschappen’ vind je hier: https://www.kcgg.ugent.be/zoeken/databanken/. Alle databanken waar UGent toegang tot heeft, vind je via deze link: https://lib.ugent.be/nl/databases

Om via een databank na te gaan of de full text van een artikel aanwezig is binnen UGent (online of in print), open je een webbrowser via Athena en open je vervolgens de databank met een link via https://lib.ugent.be/nl/databases of https://www.kcgg.ugent.be/zoeken/databanken/. Op deze manier ben je verbonden met het UGent-netwerk en kan er via de databanken nagekeken worden of de full text beschikbaar is. Je vindt in de databank bij de beschrijving van het artikel een sfx-knop of een andere link om dit na te gaan.

Voorbeelden:

Indien het artikel niet aanwezig is, kan je via de link ‘Document delivery: From any library worldwide (paying service)’ een IBL-aanvraag indienen. Je logt vervolgens in met je UGent-account, hierna zijn de gegevens van het artikel reeds ingevuld in het aanvraagformulier. Om dit te kunnen verzenden, dient het akkoord tot betaling aangevinkt te worden.

Betaalwijze

  • Studenten ontvangen een e-mail met een link naar de elektronische betaling. Deze wordt verstuurd op de eerstvolgende dinsdag nadat een document geleverd werd. Het is niet mogelijk om cash te betalen.
  • Doctoraatsstudenten met een dubbel statuut (student en personeel) kiezen bij het plaatsen van de aanvraag of ze de kosten zelf dragen (studentennummer invullen) of deze door de dienst (personeelsnummer invullen) betaald worden.
  • Voor personeelsleden worden de kosten gefactureerd aan de dienst of vakgroep.

Praktisch

Aanvragen worden elke werkdag tussen 9:00 uur en 16:00 uur behandeld. De levertijd bedraagt voor artikels gemiddeld twee dagen tot een week, afhankelijk van de responstijd binnen het bibliotheeknetwerk. Voor boeken bedraagt de levertijd één à twee weken.

Voor dringende leveringen (enkel personeel) en praktische vragen, kan u tijdens de werkuren terecht op:

M: ibl.kcgg@ugent.be
T: 09/332 51 99 of 09/332 22 95