Schrijven

Bij het schrijven van wetenschappelijke teksten ga je best niet overhaast te werk.

Als student heb je vooral te maken met het schrijven van een paper, bachelor- of masterproef. Als onderzoeker maak je gebruik van een breder arsenaal aan tekstsoorten.

STUDENTEN
studenten
ONDERZOEKERS
onderzoekers