Historische collectie

Deze collectie omvat meer dan 10.000 werken gewijd aan de geschiedenis van de geneeskunde, de farmacie, het medisch gedachtegoed en de biomedische ethiek. De werken zijn afkomstig van schenkingen uit privaat bezit en van in permanente bewaring gegeven verzamelingen uit:

  • de Stichting Jan Palfyn, instelling van openbaar nut
  • de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Gent
  • de diensten van de Faculteit Geneeskunde en van het Universitair Ziekenhuis Gent

De collectie stelt zich tot doel bij te dragen tot het bewaren van het medisch-historisch patrimonium en de studie van de geschiedenis van het medisch onderwijs, van de gezondheids- en ziekenzorg, en van de medische cultuur.

Openingsuren

De werken uit de historische collectie kunnen aangevraagd worden via lib.ugent.be. Het is niet mogelijk om de werken te ontlenen, deze kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden bij ons in het Kenniscentrum. Voor inhoudelijke vragen kan u contact opnemen via het emailadres: museumgeneeskunde@ugent.be