Beoordelen

Schrijf je een bachelor- of master proef of een systematische review? Of wens je de gevonden literatuur om te zetten in de klinische praktijk? Bij het verwerken van je bronnen en de resultaten van je onderzoek is het belangrijk kritisch te blijven. Hierbij komt kennis van de typische kenmerken van verschillende artikeltypes uit de gezondheidswetenschappelijke literatuur van pas. Onderzoeksdata kunnen statistisch verwerkt worden.

Hieronder vind je enkele tips voor studenten enerzijds en onderzoekers anderzijds.

Heb je een vraag in het kader van je literatuuronderzoek of bij het zoeken, verwerken of publiceren van literatuur/data?
Vul dan ons formulier in met aanvullende info zodat wij een duidelijk beeld hebben van je vraag. Je kan ons ook bereiken via kcgg@ugent.be.