Beoordelen

Schrijf je een bachelor- of master proef of een systematische review? Of wens je de gevonden literatuur om te zetten in de klinische praktijk? Bij het verwerken van je bronnen en de resultaten van je onderzoek is het belangrijk kritisch te blijven. Hierbij komt kennis van de typische kenmerken van verschillende artikeltypes uit de gezondheidswetenschappelijke literatuur van pas. Onderzoeksdata kunnen statistisch verwerkt worden.

Hieronder vind je enkele tips voor studenten enerzijds en onderzoekers anderzijds.

STUDENTEN
studenten
ONDERZOEKERS
onderzoekers