Publiceren

Wil je een wetenschappelijk artikel publiceren of een scriptie of proefschrift aanleveren? Dan krijg je te maken met volgende zaken: