Verhoog de zichtbaarheid van jouw onderzoek

Registreer

Maak een ORCID iD aan op orcid.ugent.be en link ORCID met Biblio

Gebruik correcte affiliaties

Ghent University
Ghent University Hospital

Gebruik jouw ORCID iD

Submissie van publicaties

Subsidieaanvragen

Link ORCID iD met GISMO

Vul Biblio aan

Voeg publicaties toe op biblio.ugent.be

Update jouw ORCID iD

Verzend publicaties van Biblio naar jouw ORCID profiel

Deponeer data

Kies een geschikte data repository