Onlangs zijn 82 tijdschriften uit de kerncollectie van Web of Science verwijderd. In de komende maanden kunnen er nog meer journals volgen. Om de impact voor doctoraatsstudenten met (geplande) publicaties in de verwijderde tijdschriften te beperken, heeft de Facultaire Doctoraatscommissie (FDOC) volgende overgangsmaatregel ingevoerd:

  • Voor gepubliceerde artikels geldt de impactfactor op het moment van aanvaarding.
  • Voor papers in revisie kunnen de auteurs beslissen om de paper terug te trekken of de impactfactor bij submissie van de paper te nemen.
  • Voor nog in te dienen papers wordt gevraagd niet meer te publiceren in deze tijdschriften om de minimale criteria te halen.

Bekijk hier de lijst van verwijderde tijdschriften.