Als onderzoeker wordt je vaak gevraagd naar de ethische aspecten van je onderzoek. Zowel de UGent als onderzoeksfinanciers vereisen dat onderzoek voldoet aan de hoogste ethische normen.

Onderzoeksethiek is zeer divers. Denk aan dierproeven, klinische proeven op mensen, het verzamelen van persoonsgegevens, onderzoek dat zowel civiel als militair nuttig is (dual use), onderzoek met een mogelijk negatieve impact op de omgeving, risico’s op het schenden van mensenrechten, … Alle ethische thema’s die aan bod kunnen komen bij onderzoek werden samengebracht in een nieuwe webrubriek over onderzoeksethiek. In deze rubriek wordt, per ethisch thema, uitgelegd waar je rekening mee moet houden bij je onderzoek.

Het is aan de start van je onderzoek steeds belangrijk om alle mogelijke ethische risico’s te evalueren en de nodige voorzorgen te nemen om schade aan mensen, dieren en de omgeving te vermijden. Bovendien vraagt de wet, de onderzoeksfinancier of het tijdschrift waarin je wil publiceren vaak een ethische goedkeuring van je onderzoek.

Onderzoekers van de UGent kunnen terecht bij 11 ethische commissies voor advies en/of voor een ethische goedkeuring van hun onderzoek. Wil je weten of voor jouw onderzoek een ethische goedkeuring vereist is en, zo ja, bij welke ethische commissie je hiervoor moet aankloppen? Maak dan gebruik van onze nieuwe interactieve ethische beslissingsboom. Aan de hand van enkele vragen weet je of en waar je terecht kan voor een ethische goedkeuring.

Op de website vind je ook wat verschillende onderzoeksfinanciers net verwachten van je op het vlak van onderzoeksethiek, en dit tijdens elke fase van het onderzoeksproject (voorstel, beoordeling, uitvoering). Aarzel niet om een kijkje te nemen.

Voor algemene vragen rond onderzoeksethiek kan je contact opnemen met de beleidsgroep ethiek van DOZA via ethics@ugent.be of met de voor jou relevante ethische commissie van de UGent.