Vanaf 1 januari 2023 wordt een nieuw beleid rond wetenschappelijk publiceren van kracht aan de UGent. Het vervangt dan het bestaande publicatiebeleid en deponeringsmandaat.

Het nieuwe beleid in een notendop

Het beleid schetst de visie van de universiteit op (de toekomst van) wetenschappelijk publiceren in een veranderend scholarly publishing landschap en de gedeelde verantwoordelijkheden om deze visie mee te helpen realiseren.

Het omvat daarnaast ook specifieke richtlijnen voor onderzoekers, o.a. rond kwaliteit en integriteit, registratie en deponering van gepubliceerde onderzoeksoutput, en open access.

Ondersteund door een nieuwe Biblio back office

Een nieuwe Biblio back office wordt eveneens gelanceerd op 15 november 2022 om de implementatie van het nieuwe beleid mee mogelijk te maken. Dit is de interface die gebruikt wordt voor het registreren van gepubliceerde onderzoeksoutput en het nakijken van gepubliceerde records in Biblio, de academische bibliografie en institutionele repository van de UGent.

Een ingrijpende verandering is onder meer het introduceren van de mogelijkheid om ook beschrijvingen van je gepubliceerde datasets toe te voegen en deze te linken aan de bijhorende publicatie(s).

-> Meer info