Bezig met het laden van Evenementen
  • Deze evenement zijn geslaagd.

In wetenschappelijk onderzoek worden heel veel verschillende statistische toetsen gebruikt. Om een overzicht te bieden omtrent het concept en de keuze van een statistische toets, de veelgemaakte fouten en de nood aan power en sample size berekeningen, geeft de Cel Biostatistiek in samenwerking met het KCGG 4 seminaries binnen de Blits-informatiesessies. In de eerste sessie wordt het concept van een statistische toets (deel I van IV) uitgelegd en stellen we een selectietool (deel I van IV) voor die je kan helpen bij het kiezen van de meest geschikte statistische toets. Vervolgens worden in de tweede sessie richtlijnen en tips aangeboden voor het opbouwen van een statistisch model (deel III van IV) (breed toepasbaar voor onder meer lineaire, logistische en overlevingsregressie). In de derde sessie worden een aantal veelgemaakte fouten (deel III van IV) besproken, zowel bij het uitvoeren van statistische toetsen, als bij het interpreteren of het rapporteren van de resultaten. Tenslotte wordt in de vierde sessie een praktische introductie gegeven omtrent steekproefgroottebepaling (deel IV van IV) met het softwarepakket ‘SAS power and sample size’. Hierbij komen de basissituaties voor het vergelijken van twee onafhankelijke gemiddelden of proporties aan bod.

De 4 sessies bouwen verder op elkaar, maar kunnen mits voldoende voorkennis onafhankelijk van elkaar gevolgd worden. Kennis van een statistisch software pakket is niet vereist. Tijdens de eerste drie sessies zullen geen praktische oefeningen gemaakt worden met betrekking tot het uitvoeren van statistische analyses in een statistisch softwarepakket. Tijdens de vierde sessie wordt het softwarepakket ‘SAS power and sample size’ (deel IV van IV) geïntroduceerd voor het bepalen van steekproefgroottes.

Voor wie interesse heeft in post-academische, statistische opleidingen, worden hier links meegegeven met een uitgebreid aanbod aan statistische opleidingen omtrent specifieke thema’s, zowel binnen deze faculteit (Cel Biostatistiek) als universiteitsbreed (Flames):