We nodigen u vriendelijk uit uw wetenschappelijke publicaties van publicatiejaar 2021 aan te vullen in de academische bibliografie Biblio.

Deadlines

  • 15 maart 2022 is de deadline voor invoer van publicaties 2020-2021 die in aanmerking komen voor het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW). Artikels die verschijnen in de Emerging Sources Citations Index (ESCI) van Web of Science zijn geen A1 maar kunnen wel voor VABB in aanmerking komen als A2.
  • 1 juli 2022 is de deadline voor alle (overige) publicaties van 2020-2021.

meer info: https://bozi.ugent.be/nl/bozi/YJfMfTm3RNmsjsyFTNhDnt/